Дейности

Всички наши медицински услуги

* Акушерство и гинекология
* Гастроентерология
* Кожни и венерически болести
* Вътрешни болести
* Кардиология
* Нервни болести
* Нефрология
* Ортопедия и травматология
* Ушно – носно гърлени болести
* Очни болести
* Педиатрия
* Пневмология и фтизиатрия
* Ревматология
* Урология
* Физикална и рехабилитационна медицина
* Хирургия
* Съдова хирургия
* Детска кардиология
* Детска хирургия
* Образна диагностика
* Клинична лаборатория
* Микробиологична лаборатори