Кабинети и специалисти

Телефонен указател на специалисти в ДКЦ 1 - Сливен

"ДКЦ 1 - Сливен" ЕООД

 

Кабинет № Телефон
КАБИНЕТИ
РЕГИСТРАТУРА 044/589 411, 0885/880 851
Работно време: 07.30 – 18.00
 
СПЕЦИАЛИСТИ
ФИЗИОТЕРАПИЯ
д-р Анеля Иванова 044/589 414, 044/589 402
д-р Атанас Грунов 044/589 414, 044/589 402
   
КОЖЕН К-Т № 7
д-р Керанка Недева 044/589 406
д-р Нина Борова 044/589 406
   
ОЧЕН К-Т № 8
д-р Ася Първанова
044/589 408
   
УНГ К-Т № 9
д-р,Димитър Димитров 044/589 409
   
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ,К-Т,№ 10
д-р Мария Вълчева 044/589 410
   
ОРТОПЕДИЧЕН К-Т № 13
д-р Атанас Хайдутов 044/589 413
   
УРОЛОГИЧЕН К-Т № 16
д-р Алексей Алексиев 044/ 589 416
   
ЕТАЖ 2
ПУЛМОЛОГИЧЕН К-Т
д-р Васил Петков ет.3, к-т № 48
044/589 427
д-р Дина Досева к-т № 33 044/589 433
   
АГ К-Т № 28
д-р Гинка Николова 044/589 428
   
ХИРУРГИЧЕН К-Т № 38
д-р Събина Петканска 044/589 438
д-р Христо,Лещаков 044/589 438
д-р Иван Терзиев
044/589 438
К-Т № 38 ДЕТСКИ ХИРУРГ
д-р Събина Петканска 044/589 438
   
ЕТАЖ 3
НЕФРОЛОГИЧЕН К-Т
д-р Павлина Кондакова к-т № 49 – III етаж 044/589 449
д-р Мария Николова к-т № 29 – II етаж 044/589 429
   
К-Т № 49 ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
д-р Павлина Кондакова 044/589 449
   
ПЕДИАТРИЧЕН К-Т № 51
д-р Женева Ангелова 044/589 451
   
К-Т № 51 ДЕТСКИ КАРДИОЛОГ
д-р Женева Ангелова 044/589 451
   
КАРДИОЛОГИЧЕН К-Т
д-р Иван Стайков к-т № 54 044/589 454
д-р Атанас Несторов,к-т № 52А 044/589 465
д-р Дарко Симонов к-т № 60 044/589 419
д-р Емил Сотев к-т № 54 044/589 454
д-р Тодор Ганчев,к-т № 52А 044/589 465
   
РЕВМАТОЛОГИЧЕН К-Т
д-р Иван Стайков к-т № 54 044/589 454
д-р Атанас Несторов к-т № 52А 044/589 465
д-р Тодор Ганчев к-т № 52А 044/589 465
д-р,Кирил Кинчев,к-т № 82 ЕТАЖ 4 044/589 422
   
НЕВРОЛОГИЧЕН К-Т
д-р Пенка Кръстева к-т № 55 044/589 455
д-р Диана Радкова к-т № 55 044/589 455
д-р Георги Килограмски к-т № 56 044/589 456
   
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН К-Т № 57
д-р Димитър Павлов 044/589 457
   
СЪДОВА ХИРУРГИЯ К-Т № 62
д-р Димитър Рунков 044/589 421
   
МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ,К-Т № 45 ЕТАЖ 3 – ПОЛУЕТАЖ
д-р Димитрина Попова 044/589 445
д-р Диана Димова
044/589 445
ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ К-Т,№ 43,ЕТАЖ 3 – ПОЛУЕТАЖ
СВЕТЛАНА КАЧИКОВА 044/589 443
   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
д-р Дима Генова 044/589 461
д-р Панайот Германов 044/589 461