Контакти

За връзка, моля използвайте контактната форма по-долу или данните за контакт

Контакти

Адрес: гр.Сливен
бул. “Христо Ботев“ 2А
РЕГИСТРАТУРА тел. 044/589 411, 0885/880 851
Управител тел. 044/589 444
upravitel@dkc1sliven.eu
Гл. мед. сестра тел. 044/589 459
gl.sestra@dkc1sliven.eu
Гл. счетоводител тел. 044/589 453
schetovodstvo@dkc1sliven.eu
ТРЗ, Личен състав тел. 044/589 400
delovodstvo@dkc1sliven.eu
Координатор тел. 044/589 442
koordinator@dkc1sliven.eu
Микробиологична лаб. тел. 044/589 445
m.lab@dkc1sliven.eu
Клинична лаб. тел. 044/589 410
k.lab@dkc1sliven.eu