Лаборатории

Всички наши лаборатории

Клинична лаборатория

Специализирани медико-диагностични изследвания

* Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC и др.

д-р Мария Вълчева

етаж 1. кабинет 10

07:00ч. до 18:00ч.

044/589 410

Микробиологична лаборатория

Специализирани медико-диагностични изследвания

*Серологично изследване за първичен и латентен сифилис
*Антистрептолизинов титър (AST)
*Диагностично изследване за ревматоиден артрит и др.

д-р Димитрина Попова

етаж 3 - полуетаж. кабинет 45

07:30ч. до 18:00ч.

044/589 445

Психологическа лаборатория

Специализира в психолоческо изследване

Психологическо изследване за водачи на МПС
Психологическо изследване за водачи с отнети свидетелства

Светлана Качикова

етаж 3 - полуетаж. кабинет 43

08:00ч. до 16:30ч.

044/589 443 или 0898/557 331

Отделение по образна диагностика

Специализирани медико-диагностични изследвания

* Рентгенография на лицеви кости
* Рентгенография на околоносни синуси
* Специални центражи на черепа и др.

д-р Панайот Германов и д-р Дима Генова

08:00ч. до 17:00ч.

044/589 461