Микробиологична лаборатория

В Микробиологична лаборатория към “ДКЦ 1 - Сливен”, под ръководството на д-р Диана Димова, се извършват широк кръг от медико-диагностични изследвания

Специализирани медико-диагностични изследвания

Микробиологично изследване на раневи материал /кожен секрет, очен секрет, ушен секрет, раневи секрет, следоперативни рани, секрет от език, изследване на нокътната плочка/. Определяне на бактерия до вид. Изработване на разширена антибиограма /с 10-12 антибиотични диска/. Включва посявка за Кандида – определяне до вид и изработване на антимикограма.
Микробиологично изследване на носен секрет.
Определяне на бактерия до вид и изработване на разширена антибиограма /с 10-12 антибиотични диска/.
Микробиологично изследване на гърлен секрет.
Определяне на бактерия до вид. Включва посявка за Кандида. Изработване на разширена антибиограма /с 10-12 антибиотични диска/.
Бърз диагностичен тест за изследване на Стрептококи група А /скарлатина/ – гърлен секрет.
Бърз диагностичен тест за изследване на Инфекциозна мононуклеоза – от кръв.
Микробиологично изследване на храчка.
Определяне на бактерия до вид. Включва посявка за Кандида. Изработване на разширена антибиограма /с 10-12 антибиотични диска/.
Микробиологично изследване на урина.
Определяне на бактерия до вид. Изработване на разширена антибиограма /с 10-12 антибиотични диска/.

Диагностика на женска полова система

Микробиологично изследване на вагинален секрет.
Определяне на бактерия по вид. Включва посявка за Кандида. При необходимост, изработване на антимикограма. Изработване на разширена антибиограма /с 10-12 антибиотични диска/.
Диагностично изследване на Хламидия Трахоматис – от вагинален секрет или урина.
Диагностично изследване с включена антибиограма на Микоплазма Хоминис и Уреаплазма Уреалитикум – от вагинален секрет или урина.
Бърз диагностичен тест за изследване на Гонорея – от вагинален секрет или урина.
Бърз диагностичен тест за изследване на Сифилис – от кръв.

Диагностика на мъжка полова система

• Микробиологично изследване на простатен експримат или еякулат.
Определяне на бактерия до вид. Включва посявка за Кандида и, при необходимост, изработване на антимикограма. Изработване на разширена антибиограма /с 10-12 антибиотични диска/.
Диагностично изследване на Хламидия Трахоматис  – от еякулат или урина.
Диагностично изследване с включена антибиограма на Микоплазма Хоминис и Уреаплазма Уреалитикум – от еякулат или урина.
Бърз диагностичен тест за изследване на Гонорея – от еякулат или урина.
Бърз диагностичен тест за изследване на Сифилис – от кръв.

Молекулярни методи на изследване / PCR/ диагностика

• Детекция и типизация на човешки папилома вируси /HPV/. Цена: 95.00лв.
• PCR диагностика на 12 вида полово преносими инфекции. Цена: 110.00лв.
• PCR диагностика на 7 вида полово преносими инфекции. Цена: 85.00лв.
• PCR диагностика на 5 вида /най- чести/ полово преносими инфекции. Цена: 85.00лв.

Микробиологично изследване на фекална маса и ректален секрет

Диагностика:

 • Посявка и определяне на патогенни и условно-патогенни микроорганизми.
 • Определяне на патогена /бактерия/ до вид с поливалентни серуми /вкл. аглутинация до подвид с моносеруми/.
 • Изработване на разширена антибиограма /с 10-12 антибиотични диска при необходимост/.

Включва посявка за Кандида – определяне до вид на гъбите, количество  и изработване на антимикограма  при необходимост.

Профилактика:

 • Посявка и определяне на патогенни и условно-патогенни микроорганизми.
 • За издаване на лична здравно-профилактична карта/здравна книжка/.
 • За актуализиране на здравни книжки.
 • При постъпване в детска ясла, детска градина.
 • При настаняване в Социален дом, Старчески дом и др.
 • При настаняване на деца със специални потребности в рехабилитационни центрове.
 • Профилактика при продължително отсъствие от детско заведение.
 • При постъпване на работа по изискване на работодател.

Молекулярни методи на изследване / PCR/ диагностика

 • PCR диагностика на чревен микробиом. Цена: 195.00лв.

Допълнителни тестове:

 • Бърз антигенен тест за Covid-19.
 • Бърз грипен тест – Инфлуенца вирус тип А/тип В.
 • Бърз тест за Лаймска болест /след ухапване от кърлеж/.

IgM – при прясна инфекция и IgG – след преминал остър период на инфекцията.

 • AST – Антистрептолизиновтитър /качествен, кръвен, аглутинационен бърз тест/.
 • RF – Ревматоиден фактор /качествен, бърз, аглутинационен кръвен тест/.
 • Легионеленуринен бърз тест /легионелапневмофила / – при белодробни инфекции.
 • Бърз тест за ХИВ.
 • Бърз тест за Хепатит В.
 • Бърз тест за Хепатит С.

Други

 • Бърз диагностичен тест за изследване на Хеликобактер Пилори.
 • Бърз диагностичен тест за изследване на Фекален Калпротектин.
 • Бърз диагностичен тест за изследване на Кампилобактер.
 • Бърз диагностичен тест за изследване на Клостридиум Дефициле токсин А/токсин В.

• Бърз диагностичен тест за изследване на Ротавирус и Аденовирусни инфекции.

Всички изследвания се правят на място, в лабораторията, без пренасяне на биологичен материал, с гаранция за точността и надеждността на получените резултати, които биват изработвани в рамките на 48 часа. Прилага се ежедневен вътрешнолабораторен контрол на всички извършвани проби и всяко от изследванията е под постоянното наблюдение на опитен и висококвалифициран специалист – микробиолог.

За допълнителна информация и запитвания

Тел.044/589 445 /Микробиологична лаборатория/

Тел.044/589 411 и 0885/880 851 /Регистратура/