Отделение по образна диагностика

Специализирани медико-диагностични изследвания

* Рентгенография на лицеви кости
* Рентгенография на околоносни синуси
* Специални центражи на черепа
* Рентгенография на стернум
* Рентгенография на ребра
* Рентгеноскопия на бял дроб
* Рентгенография на крайници
* Рентгенография на длан и пръсти
* Рентгенография на стерноклавикуларна става
* Рентгенография на сакроилиачна става
* Рентгенография на тазобедрена става
* Рентгенография на бедрена кост
* Рентгенография на колянна става
* Рентгенография на подбедрица
* Рентгенография на глезенна става
* Рентгенография на стъпало и пръсти
* Рентгенография на клавикула
* Рентгенография на акромиоклавикуларна става
* Рентгенография на скапула
* Рентгенография на раменна става
* Рентгенография на хумерус
* Рентгенография на лакетна става
* Рентгенография на антебрахиум
* Рентгенография на гривнена става
* Рентгенография на череп
* Рентгенография на гръбначни прешлени
* Рентгенография на гръден кош и бял дроб
* Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
* Обзорна рентгенография на корем
* Рентгенография на таз
* Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
* Томография на гръден кош и бял дроб
* Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
* Рентгеново изследване на тънки черва
* Иригография

Високоспециализирани медико-диагностични дейности

* Мамография на двете млечни жлези
* Ехография на млечна жлеза
* Хистеросалпингография
* Венозна урография

Контакти

д-р Панайот Германов
д-р Дима Генова

Работно време: 08:00ч. до 17:00ч. Понеделник – Петък

тел. 044/589 461