Психологическа лаборатория

Специализира в психолоческо изследване

* Психологическо изследване за водачи на МПС – 30.00 лв.
* Психологическо изследване за водачи с отнети свидетелства – 50.00 лв.

Контакти

Светлана Качикова

Работно време: 08:00ч. до 16:30ч. Понеделник – Петък

тел. за записване 044/589 443 или 0898/557 331