Специалисти работещи в лечебното заведение

 

СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ
д-р Анеля Иванова  
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ  
 
д-р Атанас Грунов  
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ  
   
I ЕТАЖ
КАБИНЕТ № 7  
д-р Керанка Недева  
КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ  
 
КАБИНЕТ № 7  
д-р Нина Борова  
КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ  
   
КАБИНЕТ № 8  
д-р Желю Желев  
ОЧНИ БОЛЕСТИ  
   
КАБИНЕТ № 9  
д-р,Димитър Димитров  
УШНО-НОСНО ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ  
   
КАБИНЕТ № 13  
д-р Атанас Хайдутов  
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ  
   
КАБИНЕТ № 16  
д-р Алексей Алексиев  
УРОЛОГИЯ  
   
II ЕТАЖ
КАБИНЕТ,№ 27  
д-р Васил Петков  
ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ  
   
КАБИНЕТ № 28  
д-р Гинка Николова  
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  
   
КАБИНЕТ № 28  
д-р Марин Бозуков  
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  
   
КАБИНЕТ № 29  
д-р Мария Николова  
НЕФРОЛОГИЯ  
   
КАБИНЕТ № 33  
д-р Дина Досева  
ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ  
   
КАБИНЕТ № 38  
д-р Събина Петканска  
ХИРУРГИЯ,,ДЕТСКА ХИРУГИЯ  
   
КАБИНЕТ № 38  
д-р Христо,Лещаков  
ХИРУРГИЯ  
   
III ЕТАЖ
КАБИНЕТ № 49  
д-р Павлина Кондакова  
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ  
НЕФРОЛОГИЯ  
   
КАБИНЕТ № 51  
д-р Женева Ангелова  
ПЕДИАТРИЯ  
ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ  
   
КАБИНЕТ № 52А Високоспециализирана медицинска дейност:
д-р Атанас Несторов ЕКГ холтер мониториране
КАРДИОЛОГИЯ Ехокардиография
РЕВМАТОЛОГИЯ Сърдечно – съдов тест с натоварване
  Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране)
   
КАБИНЕТ № 52А  
д-р Тодор Ганчев  
КАРДИОЛОГИЯ  
РЕВМАТОЛОГИЯ  
   
КАБИНЕТ № 54 Високоспециализирана медицинска дейност:
д-р Иван Стайков ЕКГ холтер мониториране
КАРДИОЛОГИЯ Ехокардиография
РЕВМАТОЛОГИЯ Сърдечно – съдов тест с натоварване
  Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране)
   
КАБИНЕТ № 54  
д-р Емил Сотев  
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ  
КАРДИОЛОГИЯ  
   
КАБИНЕТ № 55  
д-р Пенка Кръстева  
НЕРВНИ БОЛЕСТИ  
   
КАБИНЕТ № 55  
д-р Диана Радкова  
НЕРВНИ БОЛЕСТИ  
   
КАБИНЕТ № 56  
д-р Георги Килограмски  
НЕРВНИ БОЛЕСТИ  
   
КАБИНЕТ № 57 Високоспециализирана медицинска дейност:
д-р Димитър Павлов Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия
   
КАБИНЕТ № 60 Високоспециализирана медицинска дейност:
д-р Дарко Симонов ЕКГ холтер мониториране
КАРДИОЛОГИЯ Ехокардиография
  Сърдечно – съдов тест с натоварване
  Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране)
   
КАБИНЕТ № 62 Високоспециализирана медицинска дейност:
д-р Димитър Рунков Доплерова сонография на периферни съдове
СЪДОВА ХИРУРГИЯ  
   
IV ЕТАЖ
КАБИНЕТ № 82  
д-р,Кирил Кинчев  
РЕВМАТОЛОГИЯ